Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 13.1.2020 na Solivare rozlúčili so sestrou Helenou Sabolovou r. Štofanovou, 73r., 16.1.2021 v Malom Šariši s bratom Milanom Guľasom, 88r.
 • Dňa 16. 1. 2021 bol v našom chráme pokrstený syn Alex rodičov Gabriela Friča a Tatiany Semančíkovej.
 • Milí členovia a priatelia CZ, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že predajňa Kníhkupectvo Patmos je od 19. 12.2020 do 24.1.2021 ZATVORENÁ
 • V zariadení na sídlisku III, Vita Vitalis (ÚTP) sú k dispozícii používané, plne funkčné vozíky pre imobilných klientov. Ak vozík potrebujete, alebo viete o niekom kto potrebuje, radi Vám ho darujú. Informácie na tlf. čísle 051/7713261 s. Hrivniakova, Vita Vitalis Prešov

Milodary

 • Bohu známa sestra pri dožití 58 rokov života ďakuje za Božie požehnanie, ochranu a vedenie v roku 2020 a prosí o Božiu milosť pre celú svoju rodinu a obetuje 50,- € na CZC.
 • Pri 1. výročí smrti manžela a otca Vladimíra Ferenca si na neho s láskou spomína manželka s rodinou a obetuje 50,- € na CZC.
 • Rodiny Kollárová a Michaleková si spomínajú na drahú mamu a babku Emíliu Priščákovú a obetujú 50,- € na ELIM.
 • Bohuznáme sestry pri 10. výročí úmrtia otca a 23. výročí úmrtia mamky obetujú 100,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra pri vstupe do nového roka prosí o Božie požehnanie a zdravie pre manžela a celú rodinu a obetuje 40,- € na CZC.
 • Bohuznáma rodina miesto ofery obetuje 20,- € na CZC.
 • Rodina zídená na pohrebe sestry Heleny Sabolovej obetuje 50,- € na CZC .
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZC.
 • Manželia Oľga a Ivan Hybenovci z vďačnosti voči Pánu Bohu obetujú 100,- € na CZC.
 • Manželia Pavlína a Ján Vargovi pri platení CP obetujú 60,- na CZC a 10,- € na DTF.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- na detskú besiedku a 30,- € na CZC.
 • Manželia Emil a Julia Kožlejovci z vďačnosti voči Pánu Bohu obetujú 50,-€ na CZC.
 • Ofera prijatá na účet v banke bola za uplynulý týždeň vo výške 223,- €.