Oznamy

 • V prípade, že vám nebolo doručené vianočné číslo časopisu PATMOS, kontaktujte FÚ: ev.fara@patmos.sk, uveďte prosím vašu pôvodnú a aktuálnu adresu, meno a priezvisko.
 • Milí členovia CZ, priatelia a fanúšikovia, prihláste sa na odber nášho zborového youtube kanálu na linku:
  https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že predajňa Kníhkupectvo Patmos je
  od 19. 12.2020 do 10.1.2021
  ZATVORENÁ

Milodary

 • Rodina Janečkova ďakuje Pánu Bohu za prijatú Božiu milosť, vyprosuje v novom roku hojnosť Jeho požehnania a prosí o uzdravenie brata Jozefa a obetuje 100,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za požehnanie, ochranu a zdravie celej rodiny v odchádzajúcom roku a obetuje 70,- € na CZC.
 • Bohuznámy brat na podporu zboru pri korone obetuje 200,- € na CZC.
 • Bohuznámi susedia pri poslednej rozlúčke so sestrou Martou Duchovou obetujú 22,- € na DTF.
 • Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Sekčov v Tulčíku pri príležitosti úspešného ukončenia hospodárskeho roku z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50,- € na CZC a 50,- € na EKG v Prešove.
 • Bohuznáma rodina pri 29. výročí smrti drahého otca Juraja Tkáčika s láskou spomína a obetuje 50,- € na CZC.
 • Bohuznáma rodina ďakuje za celý uplynulý rok a prosí o Božie požehnanie a vedenie v novom roku a obetuje 30,- € na CZC.