Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 26.11.2020 vo Vyšnej Šebastovej rozlúčili so sestrou Hanou Mitaľovou r. Majerníkovou, 67 r., v Ľuboti