Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 26.11.2020 vo Vyšnej Šebastovej rozlúčili so sestrou Hanou Mitaľovou r. Majerníkovou, 67 r., v Ľuboticiach s bratom Dušanom Pancurákom, 70 r., 27.11.2020 v Prešove s bratom Jánom Kačmárikom 66 r.
 • Nezisková organizácia Relevant hľadá administratívneho pracovníka na ½ úväzok. Podmienkou je, aby bol uchádzač evidovaný minimálne mesiac na Úrade práce. Bližšie informácie 0907996377.
 • Oznamujeme, že predajňa Kníhkupectvo Patmos bude v adventnom období otvorená:
  Pondelok – Piatok: 08.00 – 13.00 h a 14.00 – 17.00 h
 • Dávame do pozornosti možnosť v predajni zakúpiť a darovať knihu pre Mestskú knižnicu Slniečko a takýmto spôsobom podporiť šírenie kresťanskej literatúry.

Milodary

 • Rodina Mitaľová pri poslednej rozlúčke s drahou manželkou, mamou a babkou Hanou Mitaľovou r. Majerníkovou obetuje 100,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov obetuje na CZC 50,- ELIM 50,- a oferu 20,- €.
 • Bohuznáma rodina ďakujúc za ochranu v týchto ťažkých časoch, spomínajúc na zosnulých rodičov a prosiac o ochranu dcéry pri operácii ruky obetuje na CZC 100,- €.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € na CZC.
 • Rodina zídená na poslednej rozlúčke s bratom Dušanom Pancurákom obetuje na CHB 50,- €.
 • Ofera prijatá na účet v banke a cez pokladňu bola za uplynulý týždeň vo výške 172,50 €. Milodary, ktoré sú uhradené cez QR kód a tiež iné dary, pri ktorých nie je uvedená žiadna ďalšia informácia, sú zarátané do ofier.
 • Darcom za prinesené milodary a ofery úprimne ďakujeme. “Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 2K 9,7