Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v stredu rozlúčili so sestrou Annou Buryovou r. Mrázovou, 73 ročnou.
 • Vo štvrtok bola v našom chráme pokrstená dcéra Viktória rodičov Vladimíra Palenčíka a Zuzany r. Pribulovej.
 • V sobotu bol pokrstený syn Eduard rodičov Eduarda Kuruca a Juliany Mižišinovej.
 • KAVIAREŇ Café Relevant je zatvorená.
 • Prihláste sa prosím na odber nášho zborového youtube kanálu na linku: https://www.youtube.com/ECAVPresov Potrebujeme 1000 odberateľov. Ďakujeme za dôveru.
 • Kníhkupectvo Patmos má až do odvolania nové otváracie hodiny:
  Pondelok – Piatok: 08.00 – 13.30 h.

Milodary

 • Deti pri prvom výročí smrti Márie Kuropčákovej zo Žipova obetujú 100,- € na chrám Boží v Rokycanoch.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov obetuje 50,- na CZC a 10,- € na DTF.
 • Rodina pri poslednej rozlúčke so sestrou Janou Pavlíkovou obetuje na CZC 50,- €.
 • Pri 5. výročí úmrtia Anny Petrovej a 2. výročí úmrtia Jozefa Petra si na nich s láskou spomínajú deti s rodinami a obetujú na CZC 50,- €.
 • Pri nedožitých 100. narodeninách Barbory Dučaiovej s láskou spomínajú dcéry a vnúčatá a obetujú 50,-€ na chrám Boží a 50,-€ na ELIM.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu, že je pre ňu Skalou a Prameňom, kam sa môže utiekať v ťažkej životnej situácii. Prosí o príhovorné modlitby a ďakuje za ne. Obetuje na CZC 100,-€, pre DB 50,-€, pre mládež 50,-€, pre spevokol 50,-€ a pre mamiklub 50,-€. Spolu 300,-€.
 • Pri krste Viktórie Palenčíkovej obetujú vďační rodičia 60,- € a st. rodičia Palenčíkovci 50,-€ na CZC.
 • Pri pohrebnej rozlúčke s Annou Buryovou obetuje pozostalá rodina 15,- € na CZC.
 • Ofera prijatá za uplynulý týždeň na účet v banke a v pokladni bola: 322,-€

Potravinová pomoc

V súčasnosti sa nachádzame v zložitej situácii a určite medzi nami sú aj seniori, zdravotne postihnutí alebo rodiny s deťmi, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú pomoc. Mesto Prešov, odbor služieb pre občanov, v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska zabezpečil potraviny, ktoré týmto osobám chce rozdať. Ak máte vedomosť, že vo Vašom okolí žije osoba alebo osoby, ktoré by potrebovali potravinovú pomoc, informujte sa do 6. 11. 2020 na: Mesto Prešov – potravinová pomoc