Oznamy:

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 5.10.2020 rozlúčili s Jozefom Balogom, 68 ročný; 7.10.2020 na Solivare so Štefanom Vagaským, 90 ročný
 • Pozývame vás do KAVIARNE Café Relevant, ktorá sa nachádza v našom zborovom dome Patmos (pri fare). Príďte na dobrú kávu, sendvič, či šalát v otváracom čase: Pondelok až piatok 10.00-19.00 h
  Nedeľa 9.00-12.00 h
 • Milí členovia CZ, priatelia a fanúšikovia, prihláste sa na odber nášho zborového youtube kanálu na linku:
  https://www.youtube.com/ECAVPresov
  Máme s ním ďalšie plány. Potrebujeme 1000 odberateľov. Ďakujeme za dôveru.

Milodary:

 • Sestra Baranová s rodinou z Podhradíka pri Poďakovaní za úrody zeme obetuje na CHB 50,- a pre Ev. východ 10,- €.
 • Bohuznámi novomanželia pri uzavretí manželstva obetujú na CZC 30,- €.
 • Pri 10. výročí úmrtia manžela Daniela s láskou spomína manželka Ema s rodinou a obetuje 50,- € na CZC.
 • Rodina Ferencová pri krste syna Matúša obetuje na CHB 20,- a 20,- € na diakonické zariadenie ELIM.
 • Rodina Duraňová pri krste syna Martina obetuje 50,- € na CZC.
 • Bohuznáme deti porúčajú do Božích rúk svoju mamičku, ktorá je v nemocnici. Prosia lekára nebeského o uzdravenie, ak je to Jeho svätá vôľa, lebo ľudia liečia, ale On uzdravuje. Prosia o modlitby a obetujú 50,- € na kvety na oltár chrámu v Prešove.
 • Pri pohrebnej rozlúčke s manželom a otcom Jozefom Balogom obetuje manželka s rodinou na CHB 100,- a DTF 20,- €.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP obetuje na CZC 50,- €.
 • Pri pohrebnej rozlúčke so bratom Štefanom Vagaským obetuje rodina na CHB 50,- €.
 • Helena Janiová pri životnom jubileu obetuje na CZC 50,- €.