Oznamy:

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 30.9.2020 rozlúčíli vo Veľkom Šariši so sestrou Helenou Dudášovou r. Karoľovou.
 • V nedeľu 27.9.2020 uzavreli v našom chráme manželstvo: Michal Klesík a Daniela Lešková, v stredu 30.9.2020 František Kočan a Zuzana Lacová
 • V nedeľu 27. 9. 2020 boli v našom chráme pokrstené deti: syn Dávid rodičov Matúša Ferenca a Silvie r. Kalitovej, syn Martin rodičov Martina Duraňa a Michaely r. Luterančíkovej.
 • Pozývame vás do KAVIARNE Café Relevant, v novom otváracom čase: Pondelok až piatok 10.00-19.00 h, Nedeľa 9.00-12.00 h
 • Milí členovia CZ, priatelia a fanúšikovia, prihláste sa na odber nášho zborového youtube kanálu na linku:
  https://www.youtube.com/ECAVPresov
  Máme s ním ďalšie plány. Potrebujeme 1000 odberateľov. Ďakujeme za dôveru.
 • Všetky nové informácie ohľadne konania SB budú priebežne uverejňované na tomto webe.

Milodary

 • Pri poslednej rozlúčke so sestrou Martou Chomovou obetuje sestra Božena s rodinou z Vyšnej Šebastovej na CZC 50,- krstná dcéra Marta Ferjová s rodinou 50,- €, a pani Ferjova Kvetroslava 20,- € na CZC.
 • Rodina Damankošova pri konfirmácii syna Daniela obetuje na CZC 150,- €.
 • Krstná mama Anna Botkova pri konfirmácii Lianky Velebírovej obetuje na CZC 20,- €.
 • Anna Ivanko-Macejová pri konfirmácii vnučky Moniky Ivankovej obetuje na CZC 20,- €.
 • Danka Sedláková pri konfirmácii krstnej dcéry Moniky Ivankovej obetuje na CZC 20,- €.
 • Rodina Molitorisová pri konfirmácii dcéry Sone obetuje na CZC 50,- €.
 • Anna Gallová pri konfirmácii vnuka Šimona Lehockého obetuje na CZC 40,- €.
 • Rodičia pri konfirmácii syna Jonáša Partilu s poďakovaním za požehnanie celej rodiny obetujú na CZC 100,- €, krstný otec obetuje 20,- € na CZC.
 • Rodina pri konfirmácii Jessici Galuškovej obetuje na CZC 20,- €.
 • Rodina Makarová pri konfirmácii dcéry Tamarky obetuje na CZC 20,- €.
 • Rodina Iľková pri konfirmácii syna Filipa obetuje na CZC 150,- €.
 • Bohuznáma sestra obetuje na CZC 80,- €.
 • Rodina Saráková, starí rodičia Vargoví, krstný otec Ján Saraka a krstná mama Blanka Kaňuchová pri konfirmácii Alexandry obetujú na CZC 40,-€.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu za všetky prijaté dobrodenia obetuje na CHB 50,- €.
 • Bohuznáma rodina ďakuje za požehnanie cez celý rok, oddáva sa do Božích rúk aj v ďalších dňoch, spomína na všetkých zosnulých a obetuje na CHB 50,- DTF 20,-€ a Ev.posol 30,- €.
 • Rodina Petra Vagaského z Prešova a Pavla Vagaského z Merníka pri príležitosti konfirmácie dcéry a vnučky Simonky obetuje na CHB v Prešove 100,- €.
 • Manžel a rodina po zosnulej Helene Dudášovej obetujú na CHB 100,- €.
 • Starí rodičia pri konfirmácii Tomáša Bertu obetujú na CZC 100,- €.
 • Rodina Lehocká pri konfirmácii syna Šimona obetuje na CZC 40,- €.
 • Darcom za prinesené milodary a ofery úprimne ďakujeme.