Oznamy

 • V piatok 31. 7. uzavreli v našom chráme manželstvo Lukáš Mochňák a Jana Gálová z CZ Opiná.
 • V sobotu 1. 8. bol v našom chráme pokrstený syn Martin, rodičov Martina Spišáka a Gabriely r. Bakalárovej.
 • Na budúcu nedeľu 9. 8. o 16.00 hod. sa uskutoční v našom kostole koncert umeleckého súboru Il Cuore Barocco. Zaznejú skladby talianskeho majstra Vivaldiho. Srdečne vás pozývame.
 • Pozývame vás do KAVIARNE Café Relevant, ktorá sa nachádza v našom zborovom dome Patmos (pri fare). Príďte na dobrú kávu, sendvič, či šalát a to v čase: Pondelok až piatok 9.30-20.00 hod.; Nedeľa 9.00-12.00 hod.
 • Prosíme bratov a sestry, ktorí majú záhradky a chceli by darovať kvety na oltár do chrámu, aby v piatok dopoludnia kontaktovali brata kostolníka na tel. čísle: 7748411, alebo ich priniesli na farský úrad. Ďakujeme tým, ktorí tak už urobili.

Milodary

 • Bohuznáma rodina pri krste dcéry obetuje na CZC 30,-€.
 • Fília Petrovany namiesto kvetov pri poslednej rozlúčke s bratom farárom Mgr. Jánom Bakalárom obetuje na CZC 200,- €.
 • Brat a sestry pri krste, konfirmácii a prestupe do ECAV obetujú spoločne 50,- € na CZC.
 • Novomanželia Kravcovci pri uzavretí manželstva obetujú na CZC 50,- €.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti 77. narodenín ďakuje Pánu Bohu za požehnanie, zdravie a Božiu milosť. Kladie sa do Božích rúk do budúcich dní, zároveň si s láskou spomína na všetkých zosnulých v rodine a obetuje 80,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu z vďačnosti voči Pánu Bohu za doterajšiu milosť a požehnanie, prosiac aj naďalej o Jeho vedenie obetuje 200,- na CZC, 50,- pre spevokol a 50,- € pre SEŽ.
 • Rodičia, krstní rodičia a starý otec pri krste syna a vnuka Juraja Sása obetujú na CZC 50,-€
 • Rodina Lenhardtová pri krste vnuka Juraja obetuje na CZC 50,-€
 • Pri 25. výročí smrti milovaného syna a brata si na neho spomína mama a brat s rodinou. Obetujú nový koberec do miestnosti detskej besiedky na fare, 50,- na CHB, 50,- na mládež a 20,- € na DTF.