Oznamy

  • V sobotu sme sa v našom chráme v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s bratom farárom Mgr. Jánom Bakalárom, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 61 rokov.
  • V sobotu 25.7. boli v našom chráme pokrstené deti: syn Martin rodičov Daniela Čopáka a Jany r. Horváthovej, syn Juraj rodičov Ivana Sása a Lucie r. Lenhardtovej, dcéra Ema rodičov Aladára Ramazettera a Daši Vlčkovej
  • V sobotu v našom chráme uzavreli manželstvo Jaroslav Kravec a Martina Katuščaková
  • Pozývame vás do KAVIARNE Café Relevant, ktorá sa nachádza v našom zborovom dome Patmos (pri fare). Príďte na dobrú kávu, sendvič, či šalát a to v čase:
    Pondelok až piatok 9.30-20.00 hod.
    Nedeľa 9.00-12.00 hod.

Milodary

  • Rodičia Čurlíkovci pri krste syna Jakuba obetujú 50,- € na CZC.
  • Bohuznámy brat pri príležitosti 80-tych narodenín ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a požehnanie a obetuje 100,- na CZC a 10,- € na DTF.