Oznamy

 • Dňa 30. 6. 2020 sme sa v nádeji vzkriesenia a večného života rozlúčili s bratom Františkom Hudákom, 90r.
 • Pozývame všetky deti na detský biblický tábor, ktorý sa bude konať v dňoch 27. 7. – 1. 8. 2020 na Mníchovskom Potoku pri Bardejove. Prihlášku a viac informácií nájdete na www.patmos.sk/deti/tabor.
 • Prosíme bratov a sestry, ktorí majú záhradky a chceli by darovať kvety na oltár do chrámu, aby sa kontaktovali s bratom kostolníkom na tel. čísle: 7748411, alebo ich priniesli na farský úrad. Vopred ďakujeme za prejavenú ochotu a lásku.
 • V piatok 10. 7. o 17.00 hod. sa uskutoční vo Veľkej zborovej sieni prezentácia básnických zbierok Oľgy Adamkovičovej a Dagmar Sakalovej.
 • V nedeľu 12. 7. o 16.00 hod. sa uskutoční vo Veľkej zborovej sieni stretnutie s Rút Krajčiovou spojené s prezentáciou jej knihy: Zvestovateľky. Takisto odznejú informácie o úlohe kresťanov v súčasnej slov. politike.

Milodary

 • Pri príležitosti krstu syna a vnuka Samuela obetujú rodičia a starí rodičia na CZC 100,- €.
 • Pri krste syna Jána obetujú vďační rodičia Ramáčoví 50,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra prosí Pána Boha v modlitbách za ťažko chorého manžela a obetuje na CHB 20,- €.
 • Bohuznáma sestra pri 70-tych narodeninách ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a prosí o Božie vedenie do ďalších dní a obetuje 40,- na CHB, 20,- pre rodinné spoločenstvo, 20,- spevokol SION a 20,- € pre Detskú besiedku.
 • „Lebo Ty si mi býval pomocou, duša mi k Tebe priľnula a Tvoja pravica ma podopiera.“ Týmito slovami žalmu ďakuje bohuznámy brat za 70 rokov života, za manželku, deti a núčatá, požehnanie v povolaní a kladie sa do Božích rúk i do budúcich dní a obetuje na CZC 100,- €.
 • Pri 10. výročí úmrtia otca a 5. výročí úmrtia matky spomínajú vďačné dcéry a obetujú 50,- € na CZC.