Oznamy

 • Služby Božie o 9.00 hod. v Prešove sú vyhradené pre seniorov nad 60 rokov.
 • Služby Božie o 10.30 hod. sú určené pre ľudí do 60 rokov. Prosíme vás, aby ste to rešpektovali. Manželia, ktorí sú na vekovom rozmedzí (jeden pred 60-kou, druhí po 60-ke), môžu prísť spolu v čase, ktorí si vyberú.
 • Večerné Služby Božie a Služby Božie v Rokycanoch, Janove, Kojaticiach a Podhradíku sú bez vekových obmedzení.

Milodary

 • Paulína Kundrátová pri 70-tich narodeninách ďakuje Pánu Bohu za pomoc a požehnanie. Prosí o Božie vedenie pre seba aj celú rodinu a obetuje na CZC 100,- €.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu pri platení CP obetuje 15,- € oferu za internetové SB, 15,-€ DTF a 25,- € na CZC.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti za Božie požehnanie pri platení CP obetuje na CZC 25,- €
 • Bohuznáma sestra z úcty a vďačnosti voči Pánu Bohu pri platení CP obetuje na DTF 15,-€ a na CZC 70,- €
 • Bohuznáma rodina spomína na drahú mamu a starú mamu pochovanú v marci a obetuje na DTF 5,-€ a CZC 100,- €.
 • Zuzana Partilová pri 23. výročí úmrtia syna a pri 4. výročí úmrtia manžela si na nich s láskou a nádejou spomína. Obetuje na CZC 70,- €.
 • Marta Janečková pri životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za Jeho milosť a prosí o Božie vedenie. Obetuje na CZC 100,- €.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu a porúča sa do Jeho ochrany. Obetuje na CZC 60,- €.
 • Peter Frištik obetuje na CZC 200,- €.
 • Bohuznáma sestra pri 37. výročí úmrtia otca obetuje na CZC 200,- €.
 • Bohuznáma sestra pri 75. výročí narodenia ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu ochranu a prosí o požehnanie. Obetuje 30,-€ na CZC a 20,- € na DTF.
 • Marta Čurgaliová pri 70-tich narodeninách ďakuje za Božie požehnanie a prosí o Božie vedenie do ďalších dní. Obetuje 50,-€ na CZC.
 • Ofera zo SB dňa 17. 5. 2020 bola vo výške 224,90 €, ofera zo SB dňa 24. 5. 2020 bola vo výške 185,78 €, ofera poukázaná na účet v banke bola vo výške 99,- €.