Oznamy

 • Predajňa Patmos bude otvorená od 28. 4. 2020 a to v tieto dni: utorok, streda a štvrtok v čase od 9.30 do 13.30 hod. V predajni je potrebné správať sa v zmysle prijatých hygienických opatrení (rúško na tvári, dezinfekcia rúk) a môže tam byť maximálne jeden zákazník, ktorý bude obslúžený personálom.
 • Otvorenie predajne si pred návštevou overte na telefónnych číslach farského úradu, pretože v prípade nepredvídaných okolností môže byť predajňa v istom čase zatvorená.
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa rozlúčili:
 • 16. 4. 2020 vo Vyšnej Šebastovej s bratom Imrichom Sabolom, 62 r.
 • 20. 4. 2020 vo Veľkom Šariši so sestrou Violou Janoškovou r. Fabiánovou, 79 r.

Milodary

 • Manželka s deťmi pri poslednej rozlúčke s drahým manželom a otcom Imrichom Sabolom obetuje na CZC 160,- €. Ostatná rodina pri tej istej príležitosti obetuje formou zbierky 140,- € na CZC. Spolu 300,-€.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP obetuje z vďačnosti 50,- € na CZC a prosí o požehnanie v rodine.
 • Rodina pri pohrebe manželky, matky a babky Violy Janoškovej prosí o Božie potešenie a obetuje 50,- € na CZC.
 • Pri životnom jubileu 70 rokov obetuje bohuznáma sestra na CZC 55,- €.
 • Mladomanželia Šalamunovci pri príležitosti sobáša prosia o Božie požehnanie a vedenie. Spoločne s rodičmi a starými rodičmi obetujú 150,- € na CZC; 50,- € na detskú besiedku a 50,- € na rodinné spoločenstvo. Spolu 250,-€.
 • Ofera zo Služieb Božích dňa 19. 4. 2020 (1. nedeľa po Veľkej noci) bola: 452,50 €.