Oznamy

  • Včera boli v našom chráme pokrstené deti: syn Leonard rodičov Vladimíra Kubinca a Dany r. Hricovej, syn Oliver rodičov Michala Dzurja a Michaely r. Demčáko