Oznamy

  • Včera boli v našom chráme pokrstené deti: syn Leonard rodičov Vladimíra Kubinca a Dany r. Hricovej, syn Oliver rodičov Michala Dzurja a Michaely r. Demčákovej.

Milodary

  • Pri 1. výročí úmrtia manžela a otca Jozefa Milana s láskou spomína manželka s deťmi a obetuje na CZC 10,-€
  • Bohuznáma sestra pri svojom životnom jubileu ďakuje za doterajšiu pomoc a porúča sa do Božej ochrany aj v ďalších rokoch svojho života a zároveň spomína na všetkých v rodine zosnulých a obetuje na chrám Boží 70,- € a na spevokol 30,- €.
  • Bohuznáma sestra pri platení CP a spomienke na zosnulých rodičov obetuje na CZC 100,- €
  • Bohuznáma sestra pri platení CP spomína na zosnulého manžela a rodičov a obetuje na DTF 5,- € a CZC 30,- €.
  • Pri krste Nikolasa Mariňáka rodina obetuje 30,- € na CZC.
  • Ofera z hlavných sl. Božích v nedeľu 8. marca bola vo výške 245,35 €.
  • Ofera zo Svetového dňa modlitieb dňa 8. marca 2020 bola vo výške 300,- € a bola odoslaná na účet výboru SDM.