„Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“ Mk 16, 16

Obsah

  • Kríž nie j