„Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji.“ Ž 24, 9-10

Z obsahu:

  • Advent – príchod
  • Juraj Lenhardt – zborový kantor
  • PREVEĽMI JA