„Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám.“ Jk 4, 8

Obsah

  • Cirkevný zbor – vrch premenenia?
  • Miro Iľko – zborový dozorca
  • Minikonferencia Pomáhame, podporujeme, spájame
  • Posolstvo kríža
  • Vystúpenie žiakov Evanjelickej základnej školy na nedeľňajších službách Božích v Chráme svätej Trojice
  • KECY camp
  • Kronika December 2022 – marec 2023
  • Svetový deň modlitieb 2023 v Prešove
  • Oslávenci – 1. a 2. štvrťrok 2023