„Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem: radujte sa!“ F 4,4

Obsah

  • ZAMYSLENIE | Čas žatvy
  • R