„Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem: radujte sa!“ F 4,4

Obsah

 • ZAMYSLENIE | Čas žatvy
 • ROZHOVOR | Miro Čurlík, zborový dozorca
 • CIRKEV | Slávnosť ordinácie brata Ondreja Kotscha
 • CIRKEV | Vyslanie do služby brata Ondreja Kotscha
 • EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA | Sociálny projekt – ESŠ Vernisáž 2022 – Krása a umenie dokážu pomáhať
 • MISIA NA NÍLE | Čo majú spoločné Níl a Svinka?
 • DUŠEVNÉ ZDRAVIE | Sila oxytocínu, vzťahov a toxický vplyv stresu
 • CIRKEV | Stanovisko predsedníctva ECAV k voľbám generálneho dozorcu
 • CIRKEV | Výstupy zo zasadnutia kandidačnej porady
 • SPOLOČENSTVO | Služby Božie včera a dnes (3. časť)
 • RELEVANT N.O. | Pán Boh sa stará
 • ŽIVOT ZBORU | Konfirmácia – Matúš A. Lavrík
 • ŽIVOT ZBORU | Konfrimácia
 • ŽIVOT ZBORU | Zborová opekačka
 • VZDELÁVANIE | Edukačno-misijné centrum – mechanizmus služby pre ECAV
 • Kronika | Apríl 2022 – máj 2022