Oznamy

 • V sobotu boli v našom chráme pokrstené dcéry: Mia, rodičov Martina Máthe a Lenky r. Semanovej, Amália, rodičov Jozefa Džubakovského a Jaroslavy r. Guľovej.
 • Presbyterstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo dočasnú zmenu konania SB:
  1. nedeľu v mesiaci o 9.00 h SB s požehnaním detí v Chráme
  Posledná nedeľa v mesiaci Rodinné SB o 11.00 h na fare
 • Chorus Via Musica Vás pozýva na KONCERT, ktorý sa uskutoční dňa 11. 12. o 18:00 h v Chráme Svätej Trojice v Prešove.
 • Diakonický domov ELIM začne poskytovať sociálne služby v zariadení pre seniorov od 1.1.2023. V prípade záujmu kontaktujte riaditeľa Diakonického domova Elim Mgr. Samuela Miška, tel.: 0918 828 042, email: diakonia@vdecav.skvdecav.sk/diakonia

Milodary

 • Bohuznáma sestra pri príležitosti 75. narodenín ďakuje Pánu Bohu za pomoc, ochranu a požehnanie. Venuje na opravu chrámu 50,- €.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu obehu obetuje 50,- € na opravu kostola a 50,- € na online prenosy.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP venuje 20,- € pre potreby zboru.
 • Bohuznáma sestra pri dožití sa 70. narodením ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a ochranu, prosí o zdravie do ďalšieho života a obetuje 50,-€ na opravu chrámu.
 • Bohuznáma rodina pri príležitosti 85. narodenín otca a starého otca z vďačnosti za požehnanie obetuje 100,-€ na CZP
 • Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok ostala dokorán…, ten, kto vás poznal, si spomenie, ale tí, čo vás mali radi, nikdy nezabudnú. Pri 40. výročí úmrtia otca Andreja Šoltésa a 11. výročí úmrtia mamy Alžbety s láskou spomína dcéra Anna s rodinou. Zároveň spomínajú na všetkých zosnulých v rodine a ďakujú im za ich lásku. Pri spomienke ich odchodu do večnosti obetujú 100,- € na opravu kostola.