Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Prešov vás s láskou pozýva na

slávnosť inštalácie novozvoleného farára
Mgr. Martina Chalupku,

ktorá sa uskutoční 19. januára 2020 o 9:00 hod.
v Evanjelickom a. v. chráme Svätej Trojice v Prešove.