2% z dane pre Relevant n.o.

Nechajte pomáhať Vaše 2 %. Vaše 2% môžu pomáhať aj neziskovej organizácií Relevant n. o., ktorá pomáha ľuďom v našom cirkevnom zbore aj v našom meste Prešov. Viac informácií a tlačivá nájdete priamo na web stránke Relevantu n.o.: www.relevant.sk/2-percenta/ Zároveň v