Nechajte pomáhať Vaše 2 %.

Vaše 2% môžu pomáhať aj neziskovej organizácií Relevant n. o., ktorá pomáha ľuďom v našom cirkevnom zbore aj v našom meste Prešov.

Viac informácií a tlačivá nájdete priamo na web stránke Relevantu n.o.: www.relevant.sk/2-percenta/

Zároveň veľmi pekne Ďakujeme Všetkým, ktorí nás podporujú aj týmto spôsobom! Je to pre nás veľkým povzbudením a pomocou tým, ktorým pomáhame. Darovať 2% môžete (ak ste zamestnancom) do konca apríla. Firmy do konca marca.

Tlačivá na stiahnutie:

  • Vyhlásenie o poukázaní 2% pre Relevant, n.o.
  • Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov zo závislej činnosti za rok 2014