Detský biblický tábor bol z vážnych epidemiologických dôvodov zrušený.
Rodičov budeme ešte informovať o ďalšom postupe čo sa týka platieb a podobne…

Viac informácii o detskom tábore nájdete na samostatnej stránke.

 • Rekreačná oblasť Mníchovský potok – Bardejov
  Ubytovaní budeme v krásnom lesnom prostredí na Floriho chate (horná chata Kamarát).
 • Tábor je určený pre deti od 7 do 12 rokov

  Podmienkou je tiež ukončený prvý ročník základnej školy.

 • Registrácia: 27.7.2020 (pondelok) – od 8:30 do 9:00

  Evanjelický farský úrad v Prešove (Svätoplukova 11, Prešov)
  Doprava do tábora bude zabezpečená objednaným autobusom.

 • Príchod: 1.8.2020 (sobota) – predpokladaný čas 11:30

  Evanjelický farský úrad v Prešove (Svätoplukova 11, Prešov)
  Doprava z tábora bude zabezpečená objednaným autobusom.

 • Prihlasovanie do 15. júla 2020

  Prihlasovanie cez elektronický formulár (na tejto stránke nižšie).

 • Pre ďalšie informácie volajte 0948 411 263, 0908 987 664.

  Sledujte tiež túto stránku a kontrolujte si emailové adresy, ktoré ste uviedli do prihlášky.

 • Detský biblický tábor organizuje Cirkevný zbor ECAV Prešov

  pod vedením brata farára Mgr. Martina Chalupku a Ing. Petra Gála spolu s pracovníkmi detskej besiedky a členmi cirkevného zboru ECAV v Prešove. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje Mgr. Sylvia Iľková a Katarína Chalupková. Programovú stránku zabezpečuje RNDr. Mária Šalamunová.