nedeľa 3. decembra 2023
  • 9:00 - Služby Božie s požehaním detí + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

  • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

  • 11:00 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

  • 14:00 - Nešporné Služby Božie s VP - Petrovany

  • 14:30 - Nešporné Služby Božie s VP - Malý Šariš - denný stacionár

  • 17:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

utorok 5. decembra 2023
  • 17:30 - Adventné večerné Služby Božie - Kojatice

streda 6. decembra 2023