nedeľa 5. februára 2023
 • 9:00 - Služby Božie s požehnaním detí + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 11:00 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 14:00 - Nešporné Služby Božie - Petrovany

 • 17:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 9. februára 2023
 • 17:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 12. februára 2023
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 15:30 - Nešporné Služby Božie s Večerou Pánovou - Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS - Volgogradská 5, Prešov

 • 17:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 16. februára 2023
 • 17:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov