štvrtok 28. septembra 2023
  • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 1. októbra 2023
  • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

  • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

  • 11:00 - Služby Božie - Janov

  • 11:00 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

  • 14:00 - Nešporné Služby Božie - Petrovany

  • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

streda 4. októbra 2023
  • 15:20 - Nešporné Služby Božie