štvrtok 27. januára 2022
 • 17:00 - Večerné služby Božie (max. 200 osôb) režim OP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 30. januára 2022
 • 9:00 - Služby Božie - Chrám + online (max. 200 osôb) režim OP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 10:30 - Služby Božie s požehnaním detí (max. 200 osôb) režim OP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie (max. 100 osôb) režim OP - Rokycany

 • 17:00 - Večerné služby Božie (max. 200 osôb) režim OP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

streda 2. februára 2022
 • 15:00 - Nešporné služby Božie (bez účasti verejnosti) - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov

štvrtok 3. februára 2022
 • 17:00 - Večerné služby Božie (max. 200 osôb) režim OP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 6. februára 2022
 • 9:00 - Služby Božie - Chrám + online (max. 200 osôb) režim OP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - (max. 100 osôb) režim OP - Kojatice

 • 10:30 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie (max. 100 osôb) režim OP -