nedeľa 26. marca 2023
 • 9:00 - Pašie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Rodinné Služby Božie - Fara

 • 14:30 - Služby Božie s VP - Gregorovce

 • 18:00 - Večerné Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

utorok 28. marca 2023
 • 17:30 - Pôstne večerné Služby Božie - Kojatice

streda 29. marca 2023
 • 17:00 - Pôstne večerné Služby Božie - Janov

 • 18:00 - Pôstne večerné Služby Božie - Rokycany

štvrtok 30. marca 2023
 • 18:00 - Pôstne večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 2. apríla 2023
 • 7:30 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:00 - Pašie + požehnanie detí + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Pašie - Kojatice

 • 11:00 - Pašie - Janov

 • 14:00 - Nešporné Služby Božie s VP - Podhradík

 • 14:00 - Nešporné Služby Božie s VP - Petrovany

 • 15:30 - Nešporné Služby Božie s Večerou Pánovou - Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS - Volgogradská 5, Prešov

 • 18:00 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

utorok 4. apríla 2023
 • 17:30 - Pôstne večerné Služby Božie - Kojatice

streda 5. apríla 2023
 • 15:20 - Nešporné Služby Božie s VP - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov

 • 17:00 - Pôstne večerné Služby Božie - Janov

 • 18:00 - Pôstne večerné Služby Božie - Rokycany

štvrtok 6. apríla 2023
 • 18:00 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

piatok 7. apríla 2023
 • 7:30 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:00 - Pašie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Pašie - Kojatice

 • 11:00 - Pašie - Rokycany

 • 18:00 - Večera Pánova - Stretnutie pod Krížom - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 9. apríla 2023
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

pondelok 10. apríla 2023
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

štvrtok 13. apríla 2023
 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 16. apríla 2023
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 20. apríla 2023
 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 23. apríla 2023
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov