nedeľa 4. decembra 2022
 • 9:00 - Služby Božie s požehnaním detí + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 11:00 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 14:00 - Nešporné Služby Božie s VP - Petrovany

 • 14:30 - Nešporné Služby Božie s VP - Malý Šariš

 • 17:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

utorok 6. decembra 2022
 • 17:30 - Adventné večerné Služby Božie - Kojatice

streda 7. decembra 2022
 • 15:20 - Nešporné Služby Božie s VP - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov

 • 17:00 - Adventné večerné Služby Božie - Janov

 • 18:00 - Adventné večerné Služby Božie - Rokycany

štvrtok 8. decembra 2022
 • 17:00 - Adventné večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 11. decembra 2022
 • 7:30 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie s Večerou Pánovou - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie s Večerou Pánovou - Janov

 • 15:30 - Nešporné Služby Božie s VP - Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis, Volgogradská 5, Prešov

 • 17:00 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

utorok 13. decembra 2022
 • 17:30 - Adventné večerné Služby Božie - Kojatice

streda 14. decembra 2022
 • 17:00 - Adventné večerné Služby Božie - Janov

 • 18:00 - Adventné večerné Služby Božie - Rokycany

štvrtok 15. decembra 2022
 • 17:00 - Adventné večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 18. decembra 2022
 • 7:30 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie s Večerou Pánovou - Rokycany

 • 14:30 - Nešporné Služby Božie s VP - Gregorovce

 • 14:30 - Nešporné Služby Božie s VP - Podhradík

 • 17:00 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

utorok 20. decembra 2022
 • 17:30 - Adventné večerné Služby Božie - Kojatice

streda 21. decembra 2022
 • 17:00 - Adventné večerné Služby Božie - Janov

 • 18:00 - Adventné večerné Služby Božie - Rokycany

štvrtok 22. decembra 2022
 • 17:00 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

sobota 24. decembra 2022
 • 15:30 - Služby Božie - Rokycany

 • 15:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 16:30 - Služby Božie - Janov

 • 17:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 22:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 25. decembra 2022
 • 9:00 - Slávnostné Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Slávnostné Služby Božie - Rokycany

 • 11:00 - Slávnostné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 17:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

pondelok 26. decembra 2022
 • 8:00 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

sobota 31. decembra 2022
 • 15:30 - Služby Božie - Rokycany

 • 16:30 - Služby Božie - Janov

 • 17:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 1. januára 2023
 • 9:00 - Služby Božie - Nový rok - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Nový rok - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 11:00 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 14:00 - Nešporné Služby Božie - Petrovany

 • 17:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov