Reformačná kvapka krvi

"Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov." Ján 15,13 Reformačná kvapka krvi Darovanie krvi Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Prešov pozýva všetkých darcov krvi, aj prvodarcov 21.10.2017 (sobota) od 7:30 hod. do 11:00 hod. na dobrovoľné darovanie krvi. Darovanie sa uskutoční v spolupráci s BÚVD ECAV a Národnou [...]