Oznamy

 • V sobotu 28. 5.2022 uzavreli v našom chráme manželstvo Jaroslav Beňko a Júlia Kmecová, Juraj Takáč a Tatiana Starovičová
 • Dňa 4. 6. 2022 o 10.00 h sa uskutoční v KD v Kukovej seniorátne stretnutie detí Dávidova harfa
  Prihlasovanie u brata Slavomíra Kušníra, tlf. číslo: 0905 510 312
  email: mskusnirovci@centrum.sk do 1. 6. 2022, doprava je individuálna.
 • Detský biblický tábor sa tento rok uskutoční v termíne: pondelok 25.7. – sobota 30.7.2022
  v Rekreačnej oblasti Sigord – Zelený breh. Tábor je určený pre deti s ukončeným 1. až max. 6. ročníkom ZŠ (vrátane).
  Prihlasovanie je spustené na stránke: https://patmos.sk/deti/tabor/

Milodary

 • Bohuznáma rodina ďakuje za všetko Božie požehnanie, prosí o Božie vedenie a zároveň si spomína na zosnulých rodičov. Obetuje 200,- € na CZP a 100,- € na podporu Ukrajincov.
 • Pri príležitosti konfirmácie syna Dávida Pancuráka venujú rodičia, starí a krstní rodičia 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulých rodičov a bratov ďakuje za doterajšie Božie milosrdenstvo a obetuje 50,- € na CZP.
 • Rodičia pri krste syna Vladimíra Kasprišina obetujú na CZP 30,- €.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti svojich narodenín ďakuje Pánu Bohu za doterajšie dobrodenia a prosí o požehnanie do ďalších rokov pre seba a svoju rodinu a súčasne s úctou a láskou spomína na svoju manželku a všetkých zosnulých v rodine a obetuje 90,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Rodina Lipovská a Miklušová pri krste syna a vnuka Petra, spomína na drahých rodičov pochovaných vo Vyšnej Šebastovej pred 27. a 30. rokmi a obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 40,- € na opravu kostola.
 • Sestra Mária Ivanková pri príležitosti sobáša krstného syna Jaroslava Beňka obetuje 30,- € na CHB.