Oznamy

  • V sobotu 28. 5.2022 uzavreli v našom chráme manželstvo Jaroslav Beňko a Júlia Kmecová, Juraj Takáč a Tatiana Starovičová