Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 13. 5. 2022 na Solivare rozlúčili so sestrou Helenou Lehetovou r. Beňovou, 89 r.
 • Pozývame sestry a bratov na stretnutie Misie na Níle, ktoré sa uskutoční v piatok 20. 5. 2022 o 18, 00 h v Janove na OcÚ.
 • Detský biblický tábor sa tento rok uskutoční v termíne pondelok 25.7. – sobota 30.7.2022 v Rekreačnej oblasti Sigord – Zelený breh.
  Tábor je určený pre deti s ukončeným 1. až max. 6. ročníkom ZŠ (vrátane).
  Prihlasovanie je spustené na stránke: patmos.sk/deti/tabor

Milodary

 • Pri poslednej rozlúčke s Ladislavom Csikym namiesto kvetov obetujú manželka s deťmi a súrodenci 400,- € na opravu kostola a rodina Mišeková zo Starej Ľubovne 100,- € na opravu kostola.
 • Sestra Mária Kušnírová z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € na CHB a 20,- € na podporu online prenosov.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP ďakuje Pánu Bohu za zdravie a milosť a prosí aj za svoju sestru, aby ju zobral do svojej ochrany a obetuje 20,- € na online prenosy a 20,- € na DTF.
 • Rodičia, krstní rodičia a starí rodičia pri konfirmácii syna a vnuka Juraja Olejára obetujú 50,- € na CHB v Rokycanoch, 50,- € na CHB v PO a 10,- € na DTF.
 • Pri 15. výročí úmrtia rodičov Jána a Anny Sabolovej si na nich s láskou spomínajú deti s rodinami a obetujú 200,- € na CHB.
 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 50 rokov, ďakuje za Božie požehnanie a obetuje 350,- € na CZP.
 • Pri príležitosti konfirmácie Radky Miščíkovej obetujú rodičia a starí rodičia 200,- € na CZP.