Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 25. 4. 2022 v Janove rozlúčili s bratom Jánom Ferencom, 87 r.
 • 30. 4. 2022 uzavreli v našom chráme manželstvo Pavol Tomko a Laura r. Mihoková
  24. 4. 2022 boli v našom chráme pokrstená dcéra Diana Eliana, rodičov Dušana Pavela a Andrey r. Ščepkovej.
 • Na budúcu nedeľu 8. 5. 2022 v rámci hlavných SB v Prešove sa uskutoční volebný konvent na voľbu generálneho dozorcu ECAV. Životopisy kandidátov nájdete na www.ecav.sk alebo na tejto stránke

Milodary

 • Pri poslednej rozlúčke s drahým manželom, otcom a starým otcom Karlom Nájemníkom obetuje zídená rodina 70,- €.
 • Bohuznáma sestra pri príležitosti prislúženia Večere Pánovej svokrovi a pri spomienke na manžela, ktorý odišiel z časnosti pred dvomi rokmi obetuje 20,- € na modlitebňu v Janove.
 • Deti s rodinami pri poslednej rozlúčke s otcom a starým otcom Jánom Ferencom obetujú 150,- € na CZP.
 • Novomanželia Hrehoroví pri uzavretí manželstva ďakujú za Božie požehnanie a obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznámy brat s rodinou pri 25. výročí smrti manželky si zároveň spomína aj na ostatných v rodine zomrelých a obetuje 50,- € na CZP, 30,- € na DTF a 10,- € na podporu online prenosov.
 • Sestra Paulína Macejová pri prislúžení VP v domácnosti s vďakou obetuje 20,- € na modlitebňu v Kojaticiach, prosiac Pána Boha o Jeho ochranu a požehnanie.
 • Pri krste Diany Eliany Pavel obetujú vďační rodičia a starí rodičia 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje Pánu Bohu za požehnanie, prosí o Božie vedenie pre celú rodinu a obetuje 100,- € na CZP a 20,- € na podporu online prenosov.