Oznamy

 • Dňa 13. 6. 2020 uzavreli v našom chráme manželstvo Marek Dziak a Jana Silvaiová.
 • Dňa 20. 6. 2020 boli pokrstené dcéry Marína a Karolína, rodičov Michala Mačíka a Lucie r. Androvičovej.
 • Prosíme bratov a sestry, ktorí majú záhradky a chceli by darovať kvety na oltár do chrámu, aby ich doniesli v piatok do predajne PATMOS, alebo na farský úrad. Vopred ďakujeme za prejavenú ochotu a lásku.
 • Pozývame všetky deti na detský biblický tábor, ktorý sa bude konať v dňoch 27. 7. – 1. 8. 2020 na Mníchovskom Potoku pri Bardejove. Prihlášku a viac informácií nájdete na www.patmos.sk/deti/tabor

Milodary

 • Bohuznáma rodina pri príležitosti 18-tých narodenín vnuka ďakuje Pánu Bohu za jeho žehnajúcu, milujúcu a ochraňujúcu ruku. Za Jeho veľkú doterajšiu milosť. S dôverou sa odovzdáva na každý deň do Božích rúk s vďakou a prosbou o milosť o Jeho vedenie obetuje 50,- € na CZC.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP obetuje na CZC 40,- €.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a milosť a porúča sa do Jeho ochrany aj v budúcnosti a obetuje na CZC 35,- a DTF 10,-€.
 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za ochranu, zdravie, a požehnanie a spomína na drahého manžela zosnulého pre 30 rokmi a ostatných zosnulých v rodine a obetuje na SEŽ 20,- a CZC 50,- €.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a ochranu a obetuje na CZC 35,- €.
 • Pri sobáši Janky a Mareka Dziakovcov obetujú rodičia Silvaiovi na CZC 50,- € a rodina zídená na svadobnej hostine formou zbierky obetuje 100,- € na CZC.
 • Pri náhlom úmrtí sestry Ireny Malej z Barbadosu vo veku 71 rokov, porúčajúc pozostalé deti s rodinami do Božej ochrany so slovami Listu Rímskym 8, 38.39 obetuje sestra s rodinou na CZC 50,- €.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti za zachovanie zdravia, vyprosujúc si od Pána Boha zdravie a Božie požehnanie do ďalších dní, obetuje 25,- na CHB, 20,- DTF, 20,- spevokol a 20,- € pre Červenicu.
 • Pri nedožitých 100-tých narodeninách starej mamy Márie Kušnírovej obetuje vnuk s rodinou na CZC 30,- €.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a prosí o Božie vedenie do ďalších dní. Zároveň si spomína aj na zosnulých z rodiny. Obetuje 50,- € na CHB; 20,-€ na DTF; 30,-€ na detský tábor.