Otvárame „Zázračnú truhlicu“…

Milí rodiča, leto sa skončilo, a my opäť začíname naše stretnutia s deťmi. Pozývame preto všetky deti na besiedku – každú nedeľu o 9:00, okrem poslednej v mesiaci.

Poslednú nedeľu v mesiaci pozývame celú rodinu do chrámu Sv. Trojice na služby Božie s požehnaním a programom pre deti.

Úvodná besiedka bude v nedeľu 13.9.2015 o 9:00 na ev. a.v. fare (Svätoplukova 11, Prešov).

Najbližšie stretnutia:

13.9.2015 – Zázračná truhlica – Úvodná besiedka (na fare)
20.9.2015 – Izraelci porušujú sľub