Otvárame „Zázračnú truhlicu“…

Milí rodiča, leto sa skončilo, a my opäť začíname naše stretnutia s deťmi. Pozývame preto všetky deti na besiedku – každú nedeľu o 9:00, okrem poslednej v mesiaci.

Poslednú nedeľu v mesiaci pozývame celú rodinu do chrámu Sv. Trojice na služby Božie s požehnaním a programom pre deti.

Úvodná besiedka bude v nedeľu 13.9.2015 o 9:00 na ev. a.v. fare (Svätoplukova 11, Prešov).

Najbližšie stretnutia:

13.9.2015 – Zázračná truhlica – Úvodná besiedka (na fare)
20.9.2015 – Izraelci porušujú sľub (na fare)
27.9.2015 – Služby Božie o 11:00
s požehnaním a programom pre deti (v kostole)

4.10.2015 – Debora a Barák vyslobodzujú Izrael (na fare)
11.10.2015 – Gideon sa učí, ako byť odvážnym (na fare)
18.10.2015 – Gideon a 300 mužov proti Midjáncom (na fare)
25.10.2015 – Služby Božie o 11:00
s požehnaním a programom pre deti (v kostole)

Tento šk. rok pokračujeme v preberaní Biblických starozmluvných príbehov a začíname šiestimi príbehmi z knihy Sudcov.

Viac informácií nájdete na stránke venovanej Detskej besiedke.