Bratia a sestry, v nedeľu 11.9.2022 sa v Prešove v rámci hlavných Služieb Božích o 9.00 hod. uskutoční volebný konvent na voľbu generálneho dozorcu ECAV.

Kandidáti v abecednom poradí:

  • Marián Damankoš
  • Peter Gärtner
  • Ivan Trepáč
  • Renáta Vinczeová

S kandidátmi sa môžete oboznámiť tu: https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/kandidati-na-gd