Detský biblický tábor – Červenica
10.8. – 16.8. 2015 (pondelok – nedeľa)

Detský biblický tábor sa bude tohto roku konať v krásnom prostredí v Červenici (škola pre hlucho-slepé deti). Téma je „Jozua – silný a odvážny“. Chceme sa rozprávať o Božom mužovi, ktorý statočne a svedomito slúžil Pánu Bohu a tým viesť deti k Pánovi Ježišovi.

Term