Srdečne vás pozývame na ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa uskutoční v rámci týždňa za jednotu kresťanov

v Konkatedrále Sv. Mikuláša v Prešove v stredu 19.1.2022 o 17:00.

Ekumenická bohoslužba bude vysielaná aj online prostredníctvom priameho prenosu cez Youtube.