Milí bratia a sestry!

Podávam svoju prvú výročnú správu ako zborový farár tohto cirkevného zboru. Zvolený som bol 4. 8. 2019 a na zborovom konvente 23. 2. 2020 som v zmysle Zborového štatútu prevzal aj štafetu predsedajúceho zborového farára. Bolo to v situácii, keď sme čoraz viac počúvali správy o šíriacom sa korornavíruse a o chorobe COVID-19. Určite sa nám zo začiatku tento problém zdal ďaleký a nevenovali sme až takú pozornosť. Predsa len Čína nie je našou susednou krajinou. Prešiel však pomerne krátky čas a o prvých infikovaných sme počuli aj u nás. 12. 3. 2020 boli zavedené prísne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu – prvý lockdown. Vtedy sme ešte ani netušili ako koronavírus zasiahne všetky oblasti nášho života. Hospodársku, ekonomickú, pracovnú, taktiež školstvo a samozrejme aj život cirkvi. Nikdy sme čosi podobné nezažili a mnohé z toho, čo bolo pre nás samozrejmosťou, sa zrazu stalo vzácnosťou. Na druhej strane to, čo sme predtým brali len ako nevyhnutnosť, či dokonca nutné zlo, sa pre mnohých stalo jedinou cestou na vzdelávanie, prácu, aj duchovný život…

Čítajte celú kňazskú správu.

Martin Chalupka – zborový farár