Každoročné modlitebné stretnutie pri príležitosti Svetového dňa modlitieb sa bude konať dnes večer o 18.00 hod. online formou cez Youtube.

Tento rok sa modlíme spolu so ženami z krajiny Vanuatu. Do prípravy sa zapojili  ženy z Cirkvi bratskej (kde sa aj konalo nahrávanie videa), Apoštolskej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi a Evanjelickej cirkvi a. v. Z nášho cirkevného zboru boli zapojené sestry: Lenka Wagnerová, Jana Cingeľová, Zuzana Martausová, Eva Chalupková a Mária Chalupková, ktorá aj iniciovala konanie a koordinovala prípravu Svetového dňa modlitieb v našom meste.