NTM 2021 bol v znamení témy: Bezpečne v manželstve. Viac informácii na www.ntm.sk

Tento rok sa NMT konal iba online (7. – 14.2.2021). Inšpirácie môžete hľadať na webovej stránke (link vyššie). Nájdete tam podnety, ako pestovať v manželstve bezpečné prostredie či upozornenia na to, čo pocit bezpečia vo vzťahu ohrozuje.

Vybrané boli štyri oblasti, ktoré prispievajú k tomu, aby bolo manželstvo bezpečným miestom: ZÁVÄZOK – PRIJATIE – PRIATEĽSTVO – ODPUSTENIE a štyri, ktoré bezpečie v manželstve ohrozujú: KRITIKA – EGOIZMUS – NEÚCTA – NUDA.