Pozývame vás sledovať adventné služby Božie z Prešova na RTVS:

  • Večerné služby Božie
    Sobota 5.12.2020 o 18:00 na Trojke

    Kazateľ Martin Chalupka (senior ŠZS, zborový farár)

a nedeľné služby Božie

  • Služby Božie na 2. adventnú nedeľu
    Nedeľa 6.12.2020 o 9:00 na Trojke

    Kazateľ Peter Mihoč (biskup VD)