V súčasnosti sa nachádzame v zložitej situácii a určite medzi nami sú aj seniori, zdravotne postihnutí alebo rodiny s deťmi, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú pomoc (osamelo žijúci s nízkym príjmom, viacpočetné rodiny, choroba v rodine, strata zamestnania a pod.).

Mesto Prešov, odbor služieb pre občanov v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska zabezpečil potraviny, ktoré týmto osobám chce rozdať.

Ak máte vedomosť, že vo Vašom okolí žije osoba alebo osoby, ktoré by potrebovali potravinovú pomoc, pošlite nám informáciu na emailové adresy: