V súčasnosti sa nachádzame v zložitej situácii a určite medzi nami sú aj seniori, zdravotne postihnutí alebo rodiny s deťmi, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebujú pomoc (osamelo žijúci s nízkym príjmom, viacpočetné rodiny, choroba v rodine, strata zamestnania a pod.).

Mesto Prešov, odbor služieb pre občanov v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska zabezpečil potraviny, ktoré týmto osobám chce rozdať.

Ak máte vedomosť, že vo Vašom okolí žije osoba alebo osoby, ktoré by potrebovali potravinovú pomoc, pošlite nám informáciu na emailové adresy:

V emaily uveďte:

  • meno a priezvisko
  • telefónne číslo osoby, ktorej máte záujem pomôcť
  • adresa
  • krátke zdôvodnenie pomoci

Mesto informácie preverí a zároveň zistí, či nie je možné odkázanej osobe poskytnúť ďalšiu pomoc alebo službu.

Termín do 06.11.2020.

V prípade, ak bude po uvedenom termíne, kontaktujte nás, aby sme preverili, či máme ešte potraviny k dispozícii.

Viac informácií na stránke mesta Prešov.

Jana Zakarovská
poverená gestorstvom referátu starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

Mestský úrad v Prešove
Odbor služieb pre občanov
Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov