Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky