Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice – Terasa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, Košice.

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní a požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 8. septembra 2020 do 16:00 hod. na adresu:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Košice – Terasa,
Toryská 1/G, 040 11 Košice

Viac v priloženom letáku.