OZ Prešovská gotika Vás pozýva na Tri soprány v Prešove – slávne operné árie a duetá.

Dvorana Evanjelického kolégia v Prešove 8.7.2020 o 19:00.

Vstupné dobrovoľné. Výťažok z koncertu bude použitý na rekonštrukciu Svätomikulášskeho organa.