Milí priatelia,

cítite povolanie do práce s mladými ľuďmi? Túžite spojiť dar intelektu a dar viery? Máte jedinečnú príležitosť. Evanjelická spojená škola na vás čaká. Spomeňme si na slová z nedeľnej kázne br. farára M. Chalupku 7. júna: „Koho pošlem a kto nám pôjde?“ Nato som povedal: „Pošli mňa…“ (Izaiáš 6,8).

Viac v letáku:

Fotka CZ ECAV Prešov.