Služby Božie v CZ ECAV na Slovensku Prešov od 13. 10. 2020:

Služby Božie je možné organizovať len v online priestore na internete cez Facebook alebo Youtube a skrze verejnoprávne média.

Služby Božie online sa budú konať v nedeľu o 9.00 h