Milí bratia a sestry,

Služby Božie z nášho chrámu budú odvysielané v nedeľu 10.5.2020 o 10:00 hod. v priamom prenose na Dvojke.

Kázať Božie Slovo bude brat biskup VD Mgr. Peter Mihoč. Tieto Služby Božie budú bez účasti verejnosti a to aj napriek avizovanému uvoľneniu opatrení od 6. 5. 2020, medzi ktoré patrí aj konanie Služieb Božích s účasťou verejnosti.

Prosím prijmite to s pochopením, pretože všetko bolo takto už skôr dohodnuté, televízia počíta s istým množstvom techniky a tiež obslužného personálu. Takisto by bolo veľmi ťažké určiť, kto sa smie zúčastniť Služieb Božích v chráme a kto nie. Chceme predísť prípadným nedorozumeniam a preto vám odporúčame sledovať tieto Služby Božie z vašich domácností.

Ďakujeme za pochopenie. O konaní Služieb Božích po 10. 5. 2020 vás budeme včas informovať.

Mgr. Martin Chalupka
Zborový farár