Milí bratia a sestry,

Služby Božie z nášho chrámu budú odvysielané v nedeľu 10.5.2020 o 10:00 hod. v priamom prenose na Dvojke.

Kázať Božie Slovo bude brat biskup VD Mgr. Peter Mihoč. Tieto Služby Božie budú bez účasti verejnosti a to aj napriek avizovanému uvoľneniu opatrení od 6. 5. 2020, medzi ktoré patrí aj konanie Služieb Božích s účasťou verejnosti.

Prosím prijmite to s pochopením, pretože všetko bolo takto