Milí bratia a sestry,

na základe dnes vydaného usmernenia Predsedníctva ECAV na Slovensku ohľadom koronavírusu, sa v našom cirkevnom zbore do odvolania rušia všetky n