Milí bratia a sestry,

na základe dnes vydaného usmernenia Predsedníctva ECAV na Slovensku ohľadom koronavírusu, sa v našom cirkevnom zbore do odvolania rušia všetky nedeľné služby Božie, pôstne večierne, ako aj všetky vnútromisijné podujatia: spevokol, staršia a mladšia mládež, detská besiedka, Rodinné spoločenstvo, spoločenstvo žien a iné.

Výučba konfirmandov  11. a 12. 3. 2020 sa ešte bude konať, vzhľadom k tomu, že výučba v školách zatiaľ nebola plošne zrušená.

Toto nariadenie nadobúda platnosť dňa 10.3.2020.

Podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať, budeme vám prinášať ďalšie informácie.

Zachovajme pokoj, nepodliehajme panike a správajme sa zodpovedne. Využime tento čas múdro. Čítajme si v domácnostiach Božie slovo, spievajme, modlime sa  – budujme náš vzťah s Pánom Bohom a posilnime takto aj naše rodinné spoločenstvá.

Predsedníctvo zboru.