Kávička aj vo dvojiciKeď piť kávičku, tak si ju radi dáme s tými, ktorí sú nám blízki. S tými, ktorým záleží na vzájomnej blízkosti, pozornosti a spoločnom zdieľaní sa. Spoločné pitie kávičky vytvára priestor pre prehlbovanie vzťahov. Pre manželské páry je kávička vo dvojici nádherný a požehnaný čas, ale čo nezadaní, slobodní, vdovci, či rozvedení?

Preto organizujeme stretnutie pre, jedným slovom, nezadaných v našej evanjelickej cirkvi vo veku od 25 do 55 rokov. Podstatou stretnutia je vzájomné spoznávanie sa kresťanov, ktorí túžia po manželskom zväzku, ktorý je založený na Kristovej láske.

Biblické štúdium zameriavame na témy, ktoré nás povzbudzujú a smerujú k vďačnosti za naše životy, naše túžby, potreby a k prosbám o vytrvalosť na našich životných cestách. Veríme, že Pán Boh mocne pôsobí a my môžeme vytvárať priateľstvá, ktorých základom a podstatou je On sám. Tešíme sa na spoločný čas, rozhovory a zábavu.

Verš „Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.“ Ján 16:24b bol a je heslom pre naše stretnutia. Buďme aktívni v modlitbách, prosme o múdrosť pri rozpoznávaní Božej vôle v našich životoch i za pripravované stretnutie.

Prihlásiť sa môžete cez online formulár.

V prípade záujmu píšte na kavickanad25@gmail.com.