Pozývame na Modlitebný týždeň Evanjelickej aliancie 2020:

Na ceste domov: Ako cestovať bezpečne

 • 8.1. Streda – 18:00 – Cirkev bratská
  Z chlieva do domu otca: Príbeh človeka, ktorý sa stratil v živote (Lukáš 15:11-32)Michal Lapčák
 • 9.1. Štvrtok – 18:00 – Evanjelická cirkev a.v.
  Z väzenia do neba: apoštol sa cíti „doma“ (Filipänom 1:21-24)Peter Ruščin
 • 10.1. Piatok – 18:00 – Apoštolská cirkev
  Od okraja priepasti do náručia pastiera: stratená ovca (Lukáš 15:1-7)Ján Šolc
 • 11.1. Sobota – 17:00 – Cirkev adventistov siedmeho dňa
  Od bohatstva k šťastiu: výberca daní nájde skutočné bohatstvo (Lukáš 19:1-10)Martin Chalúpka
 • 12.1. Nedeľa – 17:00 – Bratská jednota baptistov (ARCHA)
  Od hľadania vody po nájdenie nekonečnej fontány: objav Samaritánky (Ján 4:1-26)Martin Jurčo