Pozývame na Modlitebný týždeň Evanjelickej aliancie 2020:

Na ceste domov: Ako cestovať bezpečne

  • 8.1. Streda – 18:00 – Cirkev bratská
    Z chlieva do domu otca: Príbeh človeka, ktorý sa stratil v živote (Lukáš 15:11-32)Michal Lapčák
  • 9.1. Štvrtok – 18:00 – Evanjelická cirkev a.v.
    Z väzenia do neba: apoštol sa cíti „doma“ (Filipänom 1:21-24)Peter Ru