…Slnko ti už nebude svetlom vo dne, a nebude ti svietiť svit mesiaca, ale Hospodin bude tvojím večným svetlom… Iz 60,19.

Počas adventu veľa hovoríme o príchode, o svetle, o pokoji. A pritom pre väčšinu z nás je to ten najstresujúcejší čas roka. Tento rok Vás však všetkých chceme pozvať počas adventu na zastavenie. Izaiáš hovorí o Hospodinovi, ktorý má pre nás byť večným svetlom. Nie slnkom, ktoré nás opáli alebo prenikne cez kožu.  Nie mesiacom, ktorý osvetlí tmu v krajine. Ale večným svetlom, ktoré prenikne až do nášho srdca a osvetlí všetky tmavé miesta v ňom. Čo nám bráni zjednotiť sa? Čo nám bráni sa navzájom milovať? Sú to častokrát práve tie naše tmavé miesta v našich srdciach. A tak výzvou pre túto modlitebnú reťaz je modliť sa za seba a za druhých, aby svetlo, ktoré na túto zem prišlo, svietilo silno v našich životoch a menilo naše zlé postoje, myšlienky, správanie a prinieslo k nám oveľa viac lásky k druhým.

Prosím, zapíšte sa do rozpisu v daný čas a hodinu a využite čas naplno:

 

Druhý list v tabuľke slúži na podnety, ak máte niečo, niekoho, za koho by ste sa chceli modliť, prosím, napíšte to tam. Chceme sa modliť aj za služby v našom zbore, za Relevant, za všetkých vedúcich a tímy, ich potreby, za vedenie zboru.

Zopár praktických informácií:

  1. Opäť chceme poprosiť, aby si nočné sovy zobrali nočné hodiny a ranné vtáčatá ranné hodiny.
  2. Môžete sa prihlásiť aj viackrát.
  3. Skúsme vytvoriť čo najdlhšiu reťaz bez prerušenia (najprv sa zapisovať na chýbajúce termíny v skorších dňoch).

Martin Janotka
Presbyter