Vážení rodičia, milí konfirmandi, súčasťou  prípravy na konfirmáciu sú aj sústredenia konfirmandov. Je pripravené prvé takéto sústredenie, na ktoré vás s láskou pozývame:

29.11. – 01.12.2019
(chata Borda, Košický Klečenov)

CENA: 25 €
(v cene je zahrnutá stravaubytovaniecesta)

Na víkendovku sa prosím prihláste do 22.11.2019. Vyplnenú prihlášku s peniazmi treba odovzdať v kancelárii evanjelickej fary v Prešove alebo priamo bratovi farárovi. Stretneme sa 29.11.2019 (piatok) 14:30 hod. na evanjelickej fare v Prešove. Spoločným autobusom pôjdeme na Bordu. Začíname v piatok večerou na víkendovke. Vraciame sa na to isté miesto – na faru v Prešove, v nedeľu medzi 13:00 – 14:00.

 

 

Ako vyzerá deň na víkendovke?

  • dopoludnie – spoločné turnaje
  • popoludnie – tvorivé dielne, súťažné a športové aktivity
  • večer – spoločný program, hry, scénky, piesne… a veľa zábavy

Viac informácii:  Brat farár Martin Chalupka – 0918 828 369

Pripravujúci tím: Ivana Bizi Argayová – 0918 715 466