Chráň si srdce - plagát

Chráň si srdce – plagát

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a otvorenia roku evanjelického školstva, vás srdečne pozývame na slávnostné Služby Božie, ktoré sa budú konať dňa

17.11. 2019 o 9:30 hod. v Chráme Svätej Trojice.

So všemožnou bdelosťou chráň si srdce,
lebo z neho pramení život. Pr. 4, 23

Kázať bude Ján Hroboň – biskup ZD ECAV.

Spevom a hudbou poslúži študentský spevokol Chorus Come