Predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku, na zasadnutí kandidačnej porady dňa 30. septembra 2019 kandidovali pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku:

  • Mgr. Dušana Cinu,
  • Mgr. Katarínu Hudákovú,
  • Mgr. Petra Mihoča.

V prílohe si môžete prečítať životopisy kandidátov a volebné programy kandidátov:

 

Volebný konvent v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Prešov sa uskutoční
v nedeľu 20. októbra 2019 počas hlavných služieb Božích o 9:00 v Chráme Svätej Trojice v Prešove. 

Predsedníctvo CZ ECAV Prešov