ProChrist 2019

ProChrist 2019

Radi by sme Vás pozvali do evanjelizačného projektu PRE TEBA 2019, ktorý pripravujeme ako slovenský organizačný tím v partnerstve s organizáciou proChrist Nemecko a Sliezskou evanjelickou cirkvou.

Päť večerov naplnených bohatým evanjelizačným programom chce napomôcť k misijným aktivitám našej cirkvi v sekulárnom prostredí v termíne od 3. – 7. apríla 2019 (streda – nedeľa) so začiatkom vždy o 18.00.hod – Kultúrny dom Liptovský Hrádok, ktorý bude

prenášaný do veľkej zasadačky Biskupského úradu
Východného dištriktu (BÚ VD),


Staré kolégium, Hlavná 137, Prešov

3. – 7. apríla, vždy o 18:00.

5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na „inú“ frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet.

Témou tohtoročných evanjelizačných večerov „Pre Teba“ bude prosba, ktorú denne vyslovujú v rozličných situáciách veriaci a niekedy aj neveriaci po celom svete – „Otče náš“.

  1. Dvere domov – Otče náš, posväť sa meno Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje
  2. Vôľa – Kde je vôľa, tam je cesta – Buď vôľa Tvoja
  3. Chlieb na cestu – Chlieb náš každodenný daj nám dnes
  4. Sila odpustenia – Odpusť nám viny naše
  5. Liek v pokušení – Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého

Na prenosovom mieste v Liptovskom Hrádku týmito témami poslúžia slovensko-sliezski rečníci. Pripravený je bohatý sprievodný program: päť večerov hudby, rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu.

Hudobné vstupy budú v réžii interpretov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.